Iskolánk alapítványai

Az EDUCATIO PUERORUM (GYERMEKNEVELÉS) ALAPÍTVÁNY-t a nevelőtestület és a Szülői Munkaközösség alapította 1990. novemberében. Az Alapító Okiratból álljon itt az Alapítvány céljainak felsorolása:

"Az Alapítvány célja a nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek javítása, a tanítás-nevelés hatékonyságának emelése, a tanórán kívüli tevékenységek (sport, színházlátogatások, kirándulás, táborozás) segítése."Köszönjük eddigi támogatásaikat, illetve adójuk 1 %-ának a számunkra történő felajánlását!

Az EDUCATIO PUERORUM (GYERMEKNEVELÉS) ALAPÍTVÁNY adószáma:

19703598-1-42

Iskolánk másik alapítványát a NÉMETH IMRE ALAPÍTVÁNY-t, Németh Imre fia - Németh Miklós - és iskolánk régebbi igazgatója Róna Artúrné alapította. Az Alapítvány bejegyzésére 1998-ban került sor. Az Alapítvány céljai Alapító Okirata szerint a következők:

"Az Alapítvány célja a Németh Imre Általános Iskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, az iskolában folyó pedagógiai munka színvonalának emelése. Ennek érdekében az Alapítvány támogatja:


Köszönjük az eddigi támogatásokat, illetve adójuk 1 %-át!

A NÉMETH IMRE ALAPÍTVÁNY adószáma:

18166473-1-42