0. szülői értekezlet a leendő elsős szülőknek...

Leendő elsős, 0. szülői értekezletünk időpontja az A-B-C osztályokban: 2019. június 11. (kedd) 17 óra

Kérjük pontos megjelenését! Az első 20-25 percben összevont tájékoztató lesz, majd az osztályok értekezletei külön-külön folytatódnak.

FONTOS! Kérjük, hogy a link alatti védőnői levelet olvassák el, illetve az innen letölthető adatlapot kitöltve hozzák el a 0. szülői értekezletre!

Beiratkozás időpontjai 2019/2020. tanévre
  • 2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra
  • 2019. április 12. (péntek) 8-19 óra
Beiratkozáshoz szükséges iratok

Kérjük, hogy a beiratkozásra hozza magával:

- lakcímkártyákat (a gyermekét és a gondviselő szülőét is),
- az eredeti óvodai szakvéleményt,
- amennyiben van, az első fokú szakértői bizottság (nevelési tanácsadó) vagy a másodfokú szakértői bizottság szakvéleményét,
- a gondviselő szülő személyi igazolványát,
- a gyermek TAJ számát igazoló dokumentumot,

- a szükséges nyilatkozatokat:

- Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2 tanuval aláíratva!)
- Nyilatkozat a törvényes képviselőről (2 tanúval aláíratva!)
- Nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan választásáról

(A logopédiai osztályba - leendő 1. D - jelentkező tanulók esetében az FPSZ Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye által készített szakértői vizsgálat eredményére van szükség!)


Iskolaválasztási információk

Mottó: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne..." (Tamási Áron)

A Németh Imre Általános Iskola közel harminc éve épült, Zugló kertvárosi környezetében. Óriási kerttel, fákkal, játszóterülettel, több sportpályával várja a mozogni vágyó kicsiket.

A 2019/2020. tanévben 3 teljes létszámú első osztályt indítunk. Azoknak a gyerekeknek, akik beszédvizsgáló szakértői véleménnyel rendelkeznek, - negyedik tanulócsoportként - kis létszámú logopédiai osztály indul. Itt Meixner módszert és Ayres terápiát is alkalmazunk.

Iskolánk tanrendjében kiemelt szerepet játszik az angol nyelv, a matematika, a testnevelés és - legújabban - az informatika.

Az angol nyelvet első osztálytól oktatjuk helyi tantervünk alapján, játékos formákra helyezve a hangsúlyt. A szülők döntése alapján a kisdiákok már az első évfolyamtól csatlakozhatnak az ENGLISH EXTRA programhoz. Ebben az esetben a szülők egy oktatási vállalkozással kötnek szerződést. Így már az alsó tagozaton is magasabb óraszámban biztosíthatják a nyelvtanulást gyermekeiknek. Tehetséges diákjaink a felső tagozaton - az English Extrától függetlenül - emelt szinten is tanulhatják az angol nyelvet.

Az ötödik évfolyamtól, az alsó tagozatos eredményeket figyelembe véve, szintfelmérőt követően emelt szintű matematika választható.

Az informatikát - helyi tantervünk szerint - már az alsó tagozaton is oktatjuk A hetedik évfolyamtól emelt szintű csoportokat is indítunk. A felső tagozaton mobiltelefon programozást tanítunk szakköri keretben, illetve a 7-8. évfolyamos csoportokban.

Az ismeretek bővítése, elmélyítése a sikeres középiskolai felvételi záloga. Felvételi előkészítőt 7-8. osztályban magyar nyelv és irodalomból is tartunk.

A ZUGLOI SASOK Sportegyesülettel kötött megállapodás alapján tehetséggondozás, egyéni fejlesztés alapozása zajlik testnevelés órákon, elsősorban a labdajátékok tekintetében. Az iskolák közötti sportversenyeken diákjaink rendszeresen dobogós helyen végeznek.

A délutáni választható programokban a kézműves foglalkozástól a táncig, a rajzolástól az informatika szakkörökig sokféle tehetség kibontakozására nyílik lehetőség. A délutáni napközis foglalkozások keretében jeles napokon játszóházat szervezünk. Zenét tanulni helyben is lehet. A Szent István Király Zeneiskola kihelyezett órákat tart nálunk.

Kirándulás, kerékpártúra, korcsolyázás, tematikus táborok szervezése pedagógusaink számára is fontos és a gyerekek, családok közös programjai mindig maradandó élményt jelentenek.

Az iskola felszereltsége:

- összesen 24 osztályterem, 7 szaktanterem,
- 2 logopédiai fejlesztő terem, 2 fejlesztő terem, 2 nyelvi kis csoportos terem, 1 mozgásfejlesztő terem,
- iskolai könyvtár, olvasóteremmel,
- felújított tornaterem 550 nm (dupla méretű, középen elválasztható), 3 kültéri sportpálya, melyből 2 műfű borítású,
- udvari játékvár a kicsiknek,
- 2 számítástechnika terem, internet csatlakozási lehetőséggel, 15-15 korszerű asztali számítógép munkaállomással.

Valamennyi iskolai tantermünkben számítógép, stabilan szerelt projektor, vetítővászon vagy fehér tábla, vezetékes és wifi internetkapcsolat segíti a tanítás-tanulás folyamatát.

Kb. 70 fős nevelőtestületünk hosszú évek óta eredményesen dolgozik, diákjaink jelentős része színvonalas középiskolákban tanul tovább.