A hitoktatók bemutatkozója: 2022. március 8. (kedd) 17 óra.
Az iskolánkban hit- és erkölcstan oktatását vállaló egyházak bemutatkozó anyagait alább tesszük közzé.

Egyház neve Bemutatkozó-1 Bemutatkozó-2 Bemutatkozó-3 Bemutatkozó-4
Magyar Katolikus Egyház (római katolikus) Hitoktatási honlap videótájékozatókkal Plakát Tájékoztató -
Magyar Katolikus Egyház (görög katolikus) Tanmenet Plakát Szórólap -
Magyarországi Református Egyház Hitoktatási honlap videótájékozatókkal Bemutatkozó - -
Magyarországi Evangélikus Egyház Hitoktatási honlap-1 videótájékozatókkal Hitoktatási honlap-2 videótájékozatókkal Bemutatkozó -
HIT Gyülekezete Hitoktatási honlap Videótájékozató facebook oldal Instagram oldal
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Hitoktatási honlap Bemutatkozó - -
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Hitoktatási honlap Bemutatkozó - -
Hit- és erkölcstanoktatási információk

A köznevelési törvény rendelkezik az etika, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan oktatásáról. Az etika tantárgyat az alsó tagozaton az osztálytanítók, a felső tagozaton a megfelelő - rendeletileg előírt - képzésben részesült tanáraink tanítják. Az etika helyett választható hit- és erkölcstan oktatását a felekezetek saját hitoktatói végzik.

Az alábbiakban a vonatkozó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek megfelelően tesszük közzé az iskolánkban a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét:


  • Római Katolikus hitoktatás
Budapest-Zugló Páduai Szent Antal Plébánia, 1145 Budapest, Bosnyák utca 26.
Plébános: Bárány Béla
Telefonszám: +36-1-383-0550
E-mail: bosi.antonius@gmail.com
Webcím: www.bosihirado.net
Kapcsolattartás: a hitoktatókkal személyesen a Németh Imre Általános Iskolában kedd-csütörtök délelőtt.
  • Görög Katolikus hitoktatás
Budapesti Görögkatolikus Parókia, 1074 Budapest, Rózsák tere 9-10.
Parókus, helynök: dr. Jaczkó Sándor
Telefonszám: +36-1-322-4007
E-mail: parokia.rozsaktere@gmail.com
Webcím: http://www.gorkatpest.hu/
  • Református hitoktatás
Budapest-Zuglói Református Egyházközség, 1145 Budapest, Róna utca 197-199.
Lelkészi hivatal: 1149 Budapest, Limanova tér 9-11.
Vezető lelkipásztor, az egyházközség hivatalos képviselője: Szőke János
Telefonszám: +36-1-251-3447
Webcím: http://reformatus.hu/nyitooldali/hittan/
Kapcsolattartás: Szőke Noémi +36-30-701-0302; szknm777@gmail.com, illetve a hitoktatóval személyesen a Németh Imre Általános Iskolában kedd-csütörtök délelőtt.
  • Evangélikus hitoktatás
Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség, 1147 Budapest, Lőcsei út 32.
Telefonszám: +36-1-383-3984
E-mail: zuglo@lutheran.hu
Webcím: hitoktatas.evangelikus.hu
Kapcsolattartás: Tamásy Tamásné +36-20-824-2878 vagy +36-20-824-2129, zuglo@lutheran.hu, illetve a hitoktatókkal személyesen a Németh Imre Általános Iskolában kedd-csütörtök délelőtt.
  • Hit Gyülekezete hitoktatás
Hit Gyülekezete, 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Telefonszám: +36-1-432-2700
Fax: +36-1-260-3717
E-mail: hitoktatas@hit.hu
Webcím:www.hiteserkolcstan.hu
Kapcsolattartás: Petrőcz László (hitoktatas@hit.hu), illetve a hitoktatóval személyesen a Németh Imre Általános Iskolában kedd-csütörtök délelőtt.
  • Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) zsidó hitoktatás
MAZSIHISZ Oktatási Osztálya, 1075 Budapest, Síp utca 12.
Telefonszám: +36-1-413-55-78 vagy 36-1-413-55-00/254
E-mail: oktatas@mazsihisz.hu
Kapcsolattartás: Csillag Ferenc, MAZSIHISZ Oktatási Osztály vezetője
  • Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) zsidó hitoktatás
EMIH, Keren Or Központ, 1052 Budapest, Károly krt. 20.
E-mail: hittan@zsido.com
Kapcsolattartás: Szilánk Zsuzsanna, EMIH Hitoktatásért felelős operatív-vezető
Telefonszám: +36-30-990-3694