Leendő elsős tanítóink a 2021-2022. tanévben
Beiratkozási alkalmazásunk a Google Playen...

Benke Nóra és Szapóczy Zsanett Linda - leendő 1.A osztály
Benke NóraSzapóczy Zsanett Linda

*Benke Nóra*

2004-ben végeztem az ELTE tanító szakán. A Németh Imre Általános Iskolában 2012 óta dolgozom. Az elmúlt 4 évben kolléganőmmel guruló rendszerben tanítottunk. Ő a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat, én a matematikát, környezetismeretet, rajzot, technikát, testnevelést tanítom, és váltva látjuk el a napközis foglalkozásokat is.
Számomra kiemelten fontos a környezet, és a természet értékeinek megismertetése és megóvása, ezt próbálom átadni tanítványaimnak is. Ennek érdekében havonta jár az osztályhoz terápiás kutya és felvezetője, akivel nem csak a felelős állattartással ismerkedtünk meg, de oldotta a feszültséget, játszva fejlesztett bizonyos tanulási területeket.
Munkám során fontosnak tartom, hogy tanítványaim könnyen beilleszkedjenek az iskolai közösségbe, elfogadóak legyenek egymással, jól érezzék magukat, és szívesen járjanak iskolába. Ennek érdekében rendszeresen járunk kirándulni, (amikor lehet) színházba, múzeumba, állatkertbe. Részt veszünk a napközis játszóházakon, közösen ünnepeljük meg a jeles ünnepeket.

Benke Nóra benke.nora[kukac]nemethi-bp.edu.hu

*Szapóczy Zsanett Linda*

2003-ban szereztem meg diplomámat az ELTE tanító szakán. Pályám kezdete óta iskolaotthonos rendszerben dolgoztam, nagy örömömre a következő négy évben szintén e korszerű, a gyermekek teljesebb megismerését lehetővé tévő módon vehetek részt leendő osztályom életében.
Amit mindig tudtam, abban kisfiam születése óta még inkább hiszek, hogy a gyermek legfontosabb tevékenysége a játék. Az első osztály számomra az óvoda játékos folytatását, az új kihívások, szabályrendszerek gyermekközpontú megismertetését jelenti. A képesség- és készségfejlesztés, a számolás, írás, olvasás elsajátítása mind-mind játékosan, az életkori sajátosságokat szem előtt tartva végezhető. Célom, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek iskolába, és tanulni vágyó és tudó kisiskolásokká váljanak a velünk töltött idő alatt.
Minden gyermek érték. Az is, aki úgy jön iskolába, hogy írni-olvasni tud, s az is, akinek nehezebben megy a tanulás. Mindenkit saját magához mérten fejlesztünk, terelgetünk a tudás megszerzésének útján, hogy segítségünkkel a lehető legtöbbet hozza ki magából. Ennek alapja a szeretet. Minden gyerek más, de szeretettel el lehet juttatni a csillagos égig őket.
A jelenlegi osztályomat négy év alatt igyekeztünk a tanítópárommal együtt egy elfogadó, nyitott közösséggé formálni. Megtanulják elfogadni magukat és egymást is, segítséget adni, illetve kapni is. Hiszem, hogy az érzelmi nevelés épp oly fontos, mint a tudás megosztása. Úgy gondolom, hogy az iskola ma már nemcsak az ismeretek átadásának helyszíne, hanem az érzelmi élet, a szociális készségek alakításának terepe is, így a szülőkkel szoros együttműködésben elfogadó, nyitott, bátor, kreatív gyerekeket szeretnék nevelni.

Szapóczy Zsanett Linda szapoczy.zsanett[kukac]nemethi-bp.edu.hu


Schiffer Ildikó Júlia és Szegváriné Orem Zsuzsanna - leendő 1.B osztály
Schiffer Ildikó JúliaSzegváriné Orem Zsuzsanna

*Schiffer Ildikó Júlia*

Tanítói diplomámat közel 40 éve, matematika műveltségterületen szereztem. Két felnőtt gyermekem van, két kisunokám. A nagyobbik most kezdte az első osztályt, a kicsi jövőre. Így közvetlenül élem meg a kisgyermek iskolakezdési élményét az iskolán kívül is.
Fontos számomra a gyermeki lélek kíváncsiságának megörzése, a játék segítségével a problémamegoldó, kooperatív, kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezen a területen folyamatosan továbbképzem magam.
Az óvodából az iskolába való izgalmakkal teli belépés a kisgyermekek számára nagy változás. Ezért elsősorban a játékos, zenés, mozgásokkal tarkított tevékenységekkel törekszem megkönnyíteni ezt az időszakot. A gyermek összetett megismeréséhez lehetőséget ad számomra a matematika órákon kívül a rajz- és vizuális élmény, a technika és ének tantárgyak oktatása is. A tanórákon kívül a napközis foglalkozások is segítséget nyújtanak a bizalmi légkör kialakításában.Tanítványaim alapos megismerését, és a kölcsönös bizalom kiépítését kifejezetten fontosnak tartom, hiszen csak így tudom őket, az érdeklődésükhöz és képességükhöz mérten differenciáltan fejleszteni.
A gyermekeket a matematika világába fokozatosan, sok-sok tapasztaltatással, többféle eszköz használatával vezetem be, hiszen ez segíti elő a problémamegoldó, logikus gondolkodás kialakítását.
A kiegyensúlyozott, jó hangulatú osztályközösség érdekében, gyakran szervezünk kirándulásokat, múzeum- és színházlátogatásokat. Zsuzsa nénivel megosztva tanítjuk majd a tantárgyakat, így mind a ketten részt veszünk a gyermekek délelőtti és délutáni nevelésében is.

Schiffer Ildikó Júlia schiffer.ildiko[kukac]nemethi-bp.edu.hu

*Szegváriné Orem Zsuzsanna*

Közel 40 év tapasztalata, gyakorlata van mögöttem, mint tanítóként, mint édesanyaként. Hosszú évekig humán tárgyakat tanító osztályfőnökként, és hat évig napközis csoportvezetőként is dolgoztam. A Németh Imre Általános Iskolában évekig napközis, majd alsós munkaközösségvezető voltam.
Nagyon szeretem a munkám, s nagyon szeretem, ha a gyerekek is jól érzik magukat a bőrükben. Fontosnak tartom az iskolába lépő gyermekek számára a biztonságos, szeretetteljes légkör megteremtését, folyamatos fenntartását. A tanulásban a játékosságot, a változatos munkaformák alkalmazását tartom mindig szem előtt.. Munkámban nagy szerepet kapnak a különböző mozgásformák. Vallom, a zene, a tánc, a drámajáték nagyon fontos az alsó tagozatos gyermekek nevelésében, oktatásában.
Az alsó tagozat az írás, az olvasás, a számolás, a szövegértés – vagyis az alapkompetenciák – elsajátítására épül. Fontosnak tartom, hogy a kisdiákok kellő segítséget és időt kapjanak arra, hogy egyéni képességeiknek, érettségüknek megfelelően fejlődhessenek, ne veszítsék el érdeklődésüket, tudásvágyukat.
Az olvasást és az írást hagyományosan szótagoló módszerrel tanítom. Kiemelten figyelek a változatos tanítási módszerek alkalmazására, a játékosság megőrzésére, egymás elfogadásának fontosságára. Használom a kooperatív tanulási formákat, a differenciált csoportmunkát. Osztályaimmal együtt sikeresen dramatizálunk gyerekekhez közel álló történeteket, szerepelünk iskolai műsorokban, énekelünk, táncolunk.
Tanítványaim szívesen vesznek részt tanulmányi versenyeken. A tavalyi évben a Böngész országos levelezőversenyen csapatunk. második lett, s a Bólyai anyanyelvi versenyen is jó eredményeket értünk el.
Jelenlegi osztályunk rendszeresen sportol, az iskolai természetjáró szakkör legaktívabb tagja.

Szegváriné Orem Zuszsanna szegvarine.orem.zsuzsanna[kukac]nemethi-bp.edu.hu


Schneider Andrásné (Ági néni) - leendő 1.C osztály
Schneider Andrásné

Pedagógusi pályámat óvónőként kezdtem, később szereztem tanítói diplomát.
Iskolánkban a 2000/2001-es tanév óta dolgozom. Eleinte napközis tanító, munkaközösség-vezető is voltam, jelenleg a 4. C osztály tanítójaként tevékenykedem.
Az évek során, több tanfolyamon, továbbképzésen részt vettem, hogy tudásomat bővítsem. Ezek közül néhány: mozgáskorlátozottak integrált óvodai és iskolai nevelését segítő gyógypedagógiai ismereteket adó továbbképzési program. ELTE gyermekjáték- és gyermektánc-oktatói szak. A 2019/2020-as tanévben részt vettem a pedagógusok minősítési eljárásában, ahol az elvárt követelményeket sikeresen teljesítve a magasabb, Pedagógus II. besorolási fokozatba kerültem. Elvégezetem a Meixner Ildikó által kidolgozott dyslexia prevenciós pedagógus továbbképzési programot. Ez az olvasás- és írástanítási módszer a lassabban haladóknak több gyakorlási időt, a gyorsabban haladóknak pedig lehetőséget ad a plusz feladatokra. Továbbra is ezzel a módszerrel szeretném tanítani kedves kis diákjaimat.
Ma már elengedhetetlen egy pedagógus számára, hogy ebben az informatikával átszőtt világban a munkájához fontos ez irányú tudást megszerezze. Az informatikai eszközök használatával színesebbé, érdekesebbé tehetem az óráimat és a mai gyerekek is igénylik ezeket. Az élet igazolta, hogy mekkora szükség van erre. A digitális tanrend bevezetésével csak ilyen eszközök és programok segítségével tudtam tovább sikeresen oktatni osztályom tanulóit.
Régóta foglalkozom gyerekekkel, tudom, hogy számukra a legfontosabb a biztonságot adó, nyugodt légkör, ahol mindenki önmaga lehet. Szeretném, ha nyitottak maradnának a világ dolgai iránt, hogy szívesen mutassák meg tehetségüket a tanulásban, a sportban, és a művészetekben.
Fontosnak tartom az órai differenciálást, hogy a gyermek adottságaihoz, képességeihez megfelelő feladatot kapjon és a saját maga tempójában haladhasson.
Matematika órákon a differenciálás mellett a különböző eszközök használatát is fontosnak tartom, melyek segítenek eligazodni a számok birodalmában. Páros- és csoportmunkát is egyaránt alkalmazok. Tanítványaim közül sokan vesznek részt iskolai és magasabb szintű versenyeken, ahol minden tantárgyban és a sportban is megmérettetik magukat. Meggyőződésem, hogy a gyermekekben lakozó ezernyi jót és értékeset szeretettel és türelemmel lehet előcsalogatni.
A tanulás mellett, (ha a járványhelyzet alakulása ezt megengedi) kirándulunk, úszunk, moziba, színházba megyünk. Célom, hogy egy kellemes, vidám, nyugodt légkört biztosítsak kis tanítványaimnak, ahol mindenki jól érzi magát.
Nagy szeretettel várok minden érdeklődő szülőt és leendő elsős kisdiákot a majdani 1.C osztályba.

Schneider Andrásné (Ági néni), schneider.andrasne[kukac]nemethi-bp.edu.hu


Sasvári Judit - leendő 1.D - logopédiai - osztály
Sasvári Judit

Pályámat 1979-ben kezdtem Újpesten, majd Zuglóban dolgoztam a Kerepesi úti Általános Iskolában.
Három felnőtt gyermekem és hat kis unokám van.
A Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskolában bő húsz éve foglalkozom beszédfogyatékos gyermekekkel: osztálytanítóként dolgozom az egyik logopédiai osztályban. Ebbe az osztályba azokat a gyermekeket várom, akik rendelkeznek a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményével. Az olvasástanítás természetesen Meixner módszerrel történik majd.
Munkám során arra törekszem, hogy a gyakran többféle képességzavarral, lemaradással induló gyermekek jó kedvvel, sok játékkal és legfőképp kudarcok nélkül éljék meg iskolás éveik kezdetét.
Fontosnak tartom a szeretetteljes, biztonságos légkört, a családias hangulatot, melyben a gyermek hibázhat, kérdezhet és segítségre, külön figyelemre számíthat tanítójától.
Nagy hangsúlyt fektetek a közösségépítésre, a szülőkkel való szoros, bizalmi kapcsolatra. Gyakran szervezünk közös családi programokat, kirándulásokat, színház és koncertlátogatásokat.

Sasvári Judit, sasvari.judit[kukac]nemethi-bp.edu.hu