Leendő elsős tanítóink a 2022-2023. tanévben

Danyiné Lovas Tímea - leendő 1.A osztály
Danyiné Lovas TímeaDanyiné Lovas Tímea

23 éve vagyok a Németh Imre Általános Iskola pedagógusa. Nagyon szeretek tanítani, a gyerekek személyiségét kibontakoztatni.
Jelenleg a 4.A osztály osztálytanítója és a 3-4. évfolyam tanítók szakmai munkaközösség-vezetője vagyok.
Bár gyermekeim már felnőttek, szülőként én is átéltem az iskolakezdés izgalmait, feladatait.
Fontosnak tartom, hogy a kisgyermekek jókedvűen, szorongás nélkül lépjék át az iskola kapuját. Az óvodából az iskolába kerülés átmeneti szakaszának áthidalásában óvodapedagógia ismereteim is segítenek.
Célom, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, kedveljék meg a tantárgyakat, fogadják el egymást és önmagukat is. Ehhez nélkülözhetetlen a biztonságos, szeretetteljes, nyugodt légkör kialakítása, amelyben jól érzik magukat. Arra törekszem, hogy jó hangulatban teljenek a tanítási órák, mert így sokkal könnyebb a tananyag befogadása. Mindig szem előtt tartom a gyermekek életkori sajátosságait: 6-10 éves korban nagyon fontos a gyermekek számára a játék és a mozgás, ezért sok képességfejlesztő és mozgásos játékot alkalmazok, amivel motiválom is őket. Ebben segítségemre vannak az IKT eszközök is. Igyekszem a tanulóimnak a tanítás-tanulás folyamatában a maximális segítséget megadni a tananyag szemléltetésével, magyarázattal, tevékenykedtetéssel és egyéni odafigyeléssel. Mindig bátorító, segítő szándékkal értékelem őket, fejlődésüket saját magukhoz is mérem. Amikor csak tudok, dicsérek, mert tudom, hogy a dicséret által lelkesebbek lesznek, önbizalmuk növekszik.
Az olvasást és az írást a hagyományos szótagoló módszerrel tanítom, kellő időt hagyva minden kisdiáknak az ismeretek elsajátítására, begyakorlására.
A matematika tanításánál a logikai gondolkodást is fejlesztő feladatokat, játékokat is alkalmazok.
Osztályommal családi kirándulásokat is szervezünk, ami erősíti az osztályközösséget és a szülői közösséget is. Lehetőség szerint színházlátogatást is tervezünk.
Munkámmal arra törekszem, hogy tanítványaim megalapozott, biztos tudással kerüljenek a felső tagozatba.

Danyiné Lovas Tímea danyine.lovas.timea[kukac]nemethi-bp.edu.hu


Polgári Tünde és Zsigmond Zoltán - leendő 1.B osztály
Polgári TündeZsigmond Zoltán

*Polgári Tünde*

20 éve dolgozom pedagógusként.
Szeretem a munkámat, de legjobban a gyermekek mosolya és hálás tekintete okoz örömet.
Célom az, hogy oktató nevelő munkámmal elérjem, hogy tanítványaim felnőttként is megállják helyüket az életben.
Jelenleg a 4.B osztály tanítója vagyok, kedvencem a matematika és a testnevelés oktatása. Tanóráimon folyamatosan alkalmazom a korszerű tanulási módszereket, és a modern technika által nyújtott lehetőségekkel élve játékos, érdeklődést keltő ismeretnyújtásra törekszem. Munkám során figyelek a tehetséges és a lassabban haladó gyerekek képességeiknek megfelelő fejlesztésére.
Igyekszem a gyerekeknek olyan játékokat, feladatokat találni, melyek a tanított, tanult ismereteikhez kapcsolódva segítenek képességeit kibontakoztatni, és sikerélményhez juttatni őket. Számomra nagyon fontos a szerető elfogadás és a humor, igyekszem biztosítani a jó légkört, s bízom benne, hogy a gyerekek jókedvvel járnak iskolánkba, vidáman és játékosan tanulnak.
Célom egy meghitt osztályközösség kialakítása, amit a gyerek sajátjának tart, szívesen tagja annak.

Polgári Tünde polgari.tunde[kukac]nemethi-bp.edu.hu

*Zsigmond Zoltán*

2011-ben végeztem AVKF tanító szakán, 3 gyermekem van. A jövő tanévtől Tünde nénivel megosztva tanítjuk majd a tantárgyakat.
Az évek során rengeteg tapasztalatra tettem szert táborszervezésben és-vezetésben, szívesen szervezek kirándulásokat és egyéb programokat. Asztalos végzetségem is van, örömet okoz a kétkezi munka is, így előszeretettel barkácsolok, kézműveskedek a gyerekekkel.
Számomra a legfontosabb, hogy ne osztályt, hanem egy közösséget építsek, építsünk a társammal. Vidám, barátságos légkör kialakítása mellett játszva tanítom a gyerekeket, sok szemléltető eszköz használatával.
Akkor lesz igazán eredményes a közösség, ha szülők és tanítók együtt tudnak dolgozni. Egy a célunk: a kiegyensúlyozott gyermek.

Zsigmond Zoltán zsigmond.zoltan[kukac]nemethi-bp.edu.hu


Halász Henrietta és Riemer Andrea - leendő 1.C osztály
Halász HenriettaRiemer Andrea

*Halász Henrietta*

27 éve kezdtem pályámat, a Németh Imre Általános Iskolában második éve dolgozom.
A leendő 1.C osztályban a matematikát, az éneket és a testnevelést fogom tanítani. Célom, hogy a gyerekek megszeressék a matematikát, hogy megkönnyítsem a számok világában való eligazodást.
Igyekszem felismerni a tehetséget. Pályám során tanítványaim többször értek el kiemelkedő eredményeket országos versenyeken.
A tanórákon a gyerekeket sok eszközzel, mozgással, tevékenységgel fejlesztjük. Az informatikai eszközök bevonásával, sok játékkal színesítjük az órákat.
Olyan légkört szeretnénk kialakítani, ahol a gyerekek elfogadják és tisztelik egymást, szívesen járnak iskolába.

Halász Henrietta halasz.henrietta[kukac]nemethi-bp.edu.hu

*Riemer Andrea*

36 éve vagyok a tanítói pályán. Többször voltam osztályfőnök is. A Németh Imre Általános Iskolában három éve tanítok. Halász Henrietta kollégámmal több, mint húsz évet dolgoztunk együtt az előző iskolánkban.
Guruló módszerrel fogunk tanítani. Én a magyar, rajz, technika és az etika tantárgyakkal fogom megismertetni a gyerekeket.
Munkám során fontosnak tartom, hogy minden kisgyerek gyorsan és könnyen beilleszkedjen az osztály és az iskola közösségébe, jól érezzék magukat. Ennek érdekében, lehetőség szerint sok külön osztályprogramot tervezünk.

Riemer Andrea riemer.andrea[kukac]nemethi-bp.edu.hu


Tanos-Járdai Eszter és Tátrai Zita - leendő 1.D osztály
Tanos-Járdai EszterTátrai Zita

*Tanos-Járdai Eszter*

Pályámat 10 éve kezdtem, 8 éve tanítok a Németh Imre Általános Iskolában. Egy 10 éves kislányom van.
Hetedik éve foglalkozom részképesség-zavaros gyermekekkel. Hatodik éve osztálytanítóként dolgozom az egyik logopédiai osztályban.
Munkám során arra törekszem, hogy a - gyakran többféle - képességzavarral, lemaradással induló gyermekek jó kedvvel, sok játékkal és legfőképp kudarcok nélkül éljék meg az iskolás éveik kezdetét. Fontosnak tartom a szeretetteljes, biztonságos légkört, a családias hangulatot, melyben a gyermek hibázhat, kérdezhet és segítségre számíthat tanítójától. Önálló, problémamegoldó gondolkodásra készítem fel a tanítványaimat a három év alatt.
Osztályomban Meixner módszer szerint tanítok. A testnevelés órákat a komplex mozgásterápia rendszerével tartom a gyermekek mozgásfejlődése érdekében.
Óráimon sok eszközt használok, a gyermekek minél több érzékszervének a tanulási folyamatba való bevonása érdekében. Lassan haladunk, a megértésre törekedve, amely további növeli a gyermekek biztonságérzetét.
Célom a logopédia osztály három éve alatt, hogy minden kisgyermek elérje azt a fejlettségi fokot, amellyel zökkenőmentesen megállja majd a helyét valamelyik párhuzamos negyedik osztályba integrálva.

Tanos-Járdai Eszter tanos.jardai.eszter[kukac]nemethi-bp.edu.hu

*Tátrai Zita*

Tanítói diplomámat 2003-ban szereztem Sárospatakon, testnevelés műveltségterületen. Pályámat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, egy városi iskolában kezdtem, majd három év után kollégáimmal létrehoztunk egy alapítványi iskolát, a jellemzően hátrányos helyzetben élő gyerekek versenyképes oktatásának érdekében. Itt tizenöt évet tanítottam. Budapesten a Németh Imre Általános Iskolában ebben a tanévben kezdtem el dolgozni napközis nevelőként.
Ezalatt a csaknem húsz év alatt sokrétű tapasztalatra tettem szert mind az oktatás, mind a nevelés terén. Tanítottam integráltan sajátos nevelési igényű, részképesség-zavaros, magatartási és beilleszkedési problémákkal küzdő, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyereket is. Így tudom, mennyire fontos az egyéni bánásmód, a tanulási folyamatban a sikerélményhez juttatás, még akkor is, ha valami miatt a gyerekek akadályokba ütköznek.
Úgy gondolom, hogy az iskolának nyugodt és biztonságos légkört kell teremteni és kézzel fogható tanulási módszereket kell adni a gyerekek kezébe. A tanítási órákon fontosnak tartom a motivációt, a játékosságot, a sokféle eszköz használatát és ezeken keresztül a figyelem folyamatos fenntartását a gyermekeknél. Ehhez nagyon jó hátteret biztosítanak a kisebb létszámban és családias légkörben tartott tanórák.
Tanítási óráimon nagy hangsúlyt fektetek a motiválásra. Gyakran alkalmazok játékos feladatokat. A mozgást, a zenét, a táncot nagyon fontosnak tartom, így igyekszem ezeket a mindennapokba is beépíteni.
Az alsó tagozatnak egyik legnagyobb feladata, hogy megalapozza 4. osztályra a gyermekek önálló tanulási, önálló véleményalkotási és önálló gondolatalkotási képességét. Erre mindig törekszem.
Úgy gondolom, hogy a tanítással töltött éveim alatt elhivatott pedagógus lettem. Próbálok minden lehetőséget megragadni munkám során, hogy a velem tanuló diákokat a lehető legsokoldalúbban fejlesszem.

Tátrai Zita tatrai.zita[kukac]nemethi-bp.edu.hu