Leendő elsős tanítóink a 2018-2019. tanévben

Beiratkozási alkalmazásunk a Google Playen...

Kedves Szülők! Közeledik az iskolaválasztás. Valamennyien nagy szeretettel várjuk Önöket az alábbi bemutatkozó időpontjainkon! Kérjük tiszteljenek meg bizalmukkal, és látogassanak meg bennünket!

  • Tájékoztatóink leendő elsős szülőknek: 2018. február 14. (szerda) és 2018. február 21. (szerda) 17.30 óra
  • Forgószínpados játszóház ovisoknak: 2018. március 2. (péntek) 17 óra
  • Beiskolázási nyílt órák: 2018. március 6. (kedd) délelőtt, illetve 2018. március 8. (csütörtök) délelőtt

Danyiné Lovas Tímea - leendő 1.A osztály

Több mint 20 éve vagyok a pedagógiai pályán. Ezen időszak alatt alkalmam volt napközis tanítóként, vegyes bontásban (iskolaotthon-szerű) és normál osztályban tanítani.
Gyermekeimmel szülőként én is átéltem az iskolakezdés izgalmait, feladatait. Fontosnak tartom, hogy a kisgyermekek szorongás nélkül, jókedvűen lépjék át az iskola kapuját. Az osztályban folyó munka során törekszem arra, hogy a gyermekek szeressenek iskolába járni, kedveljék meg a tantárgyakat, és jó hangulatban teljenek a tanítási órák.
A 6-10 éves korosztály lételeme a játék, ezért a tanítás során sok képességfejlesztő és mozgásos játékot alkalmazok.
Az olvasást a hagyományos szótagoló módszerrel tanítom. Tanulóim szakpedagógus segítségével tanórai kereteken belül táncolnak (néptánc), mely többek között fejleszti mozgáskultúrájukat, ritmusérzéküket, figyelmüket. Amennyiben a szülők igénylik, lehetőség van nemezelésre is, mely a kézügyességet fejleszti.
Osztályommal családi kirándulásokat is szervezünk, ami erősíti az osztályközösséget és a szülői közösséget is.
Munkámmal arra törekszem, hogy tanítványaim megalapozott, biztos tudással kerüljenek a felső tagozatba.
Sok szeretettel várom leendő tanítványaimat és a kedves szülőket a játszóházon és a nyílt órákon, érdeklődő kérdéseikre szívesen válaszolok, amennyiben elküldik azt a danyine.lovas.timea@nemethi-bp.sulinet.hu e-mail címre.

Danyiné Lovas Tímea (Timi néni)


Polgári Tünde és Köröminé Vágó Ágnes - leendő 1.B osztály

Polgári Tünde

A gyerekek szeretetét édesanyámtól kaptam örökségül, aki elhívatott óvónőként élte munkás mindennapjait.
20 éve dolgozom a pedagógus pályán, a Németh Imre Általános Iskolában 2 éve osztályfőnök és ez évtől szakmai munkaközösség-vezető vagyok. Szeretem a munkámat, de legjobban a gyermekek mosolya és hálás tekintete okoz örömet.
Célom az, hogy oktató nevelő munkámmal elérjem, hogy tanítványaim felnőttként is megállják helyüket az életben.
Jelenleg a 4.B osztály osztálytanítója vagyok, ahol matematikát, magyart, környezetismeretet, testnevelést, rajzot, technikát, erkölcstant tanítok. Kedvencem a matematika és a rajz oktatása. Tanóráimon folyamatosan alkalmazom a korszerű tanulási módszereket, és a modern technika által nyújtott lehetőségekkel élve játékos, érdeklődést keltő ismeretnyújtásra törekszem. Munkám során figyelek a tehetséges és a lassabban haladó gyerekek képességeiknek megfelelő fejlesztésére.
Igyekszem a gyerekeknek olyan játékokat, feladatokat találni, melyek a tanított, tanult ismereteikhez kapcsolódva segítenek képességeit kibontakoztatni, és sikerélményhez juttatni őket. Számomra nagyon fontos a szerető elfogadás és a humor, igyekszem biztosítani a jó légkört, s bízom benne, hogy a gyerekek jókedvvel járnak iskolánkba, vidáman és játékosan tanulnak.
Célom egy meghitt osztályközösség kialakítása, amit a gyerek sajátjának tart, szívesen tagja annak.
Nagy szeretettel várok minden leendő elsős kisdiákot, és szüleiket a szülői értekezleten, a bemutató órákon, és a játszóházon.

Polgári Tünde (Tünde néni), polgari.tunde@nemethi-bp.sulinet.hu


Köröminé Vágó Ágnes

1982-ben végeztem a Debreceni Tanítóképzőben, tanítói szakon. Azóta osztálytanítóként tanítottam. A Németh Imre Általános Iskolába ebben a tanévben kerültem, ahol jelenleg napközis nevelőként dolgozom.
Az évek során több tanfolyamon, továbbképzésen vettem részt, hogy tudásomat bővítsem. Többek között elvégeztem az ELTE fejlesztőpedagógus, Meixner Ildikó által kidolgozott dyslexia prevenciós módszer továbbképzési, valamint az Átmenet az óvodából az iskolába programokat.
Pályám során a leghatékonyabbnak a Meixner Ildikó által kidolgozott olvasástanítási módszer bizonyult. Ez az olvasástanítási módszer a lassabban haladóknak több gyakorlási időt, a gyorsabban haladóknak pedig lehetőséget ad a plusz feladatokra. Továbbra is ezzel a módszerrel szeretnék tanítani.
Óráimon - az adott évfolyam fejlettségéhez igazodva - alkalmazom a differenciálást, páros és csoportmunkát.
Fontosnak tartom, hogy az óvodából iskolába kerülés átmenetét jókedvűen, kudarcmentesen, szeretetteljes légkörben élje meg a gyermek. Ne kötelességnek érezzék az iskolába járást és a tanulást. Szeretnék biztonságot adó, nyugodt légkört biztosítani, ahol mindenki „önmaga” lehet.
Szeretném színházba, kirándulni és múzeumba elvinni tanítványaimat. Célom, hogy kellemes, vidám, nyugodt légkört biztosítsak a gyerekeknek.

Köröminé Vágó Ágnes (Ági néni), koromine.vago.agnes@nemethi-bp.sulinet.hu


dr. Szilágyi Jánosné - leendő 1.C osztály

Több, mint 30 éve vagyok a pedagógusi pályán, hosszú ideje a Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskolában dolgozom, tanítói munkakörben.
Az 1-4. osztályos korosztály tanítása során megszerzett tapasztalat mellett továbbképzéseken frissítettem szakmai ismereteimet. Munkám során igyekszem tanítványaimat sokoldalúan nevelni, tanítani, fejleszteni.
Az első osztályban az olvasás technikáját, a helyesírás alapozását és a szövegértési képesség kialakítását szótagoló módszerrel tanítom.
A matematika tanítása során a változatosságra, játékosságra törekszem. Biztosítom a külső, belső motivációt, segítem a sokoldalú képességfejlesztést.
A művészeti nevelésben a hangsúlyt a kíváncsiság és az alkotókedv felkeltésére helyezem. Játékos feladatok segítségével fejlesztem a gyerekek zenei és rajzkészségét, ami nagyon fontos az érzelmi fejlődésükhöz is.
Iskolánk lehetőséget biztosít néptánc tanulására, melynek a ritmusérzék kialakítása mellett közösséget összekovácsoló szerepe is jelentős.Tanítványainkkal szívesen járunk színházba, kirándulásra.
Munkámmal arra törekszem, hogy tanítványaim biztos tudással kerüljenek felső tagozatra.
Szeretettel várom a leendő elsős gyerekeket és szüleiket a bemutató órákra és játszóházba, esetleges érdeklődő kérdéseiket a torokbori4@gmail.com e-mailcímre várom.

dr. Szilágyi Jánosné (Bori néni)


Sasvári Judit - leendő 1.D - logopédiai - osztály

Pályámat 1979-ben kezdtem Újpesten, majd Zuglóban dolgoztam a Kerepesi úti Általános Iskolában. Három felnőtt gyermekem van és öt kis unokám. A Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskolában húsz éve foglalkozom beszédfogyatékos gyermekekkel: osztálytanítóként dolgozom az egyik logopédiai osztályban. Ebbe az osztályba azokat a gyermekeket várom, akik rendelkeznek a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményével. Az olvasástanítás természetesen Meixner módszerrel történik majd.
Munkám során arra törekszem, hogy a gyakran többféle képességzavarral, lemaradással induló gyermekek jó kedvvel, sok játékkal és legfőképp kudarcok nélkül éljék meg iskolás éveik kezdetét.
Fontosnak tartom a szeretetteljes, biztonságos légkört, a családias hangulatot, melyben a gyermek hibázhat, kérdezhet és segítségre, külön figyelemre számíthat tanítójától.
Nagy hangsúlyt fektetek a közösségépítésre, a szülőkkel való szoros, bizalmi kapcsolatra. Gyakran szervezünk közös családi programokat, kirándulásokat, színház és koncertlátogatásokat.
Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt nyílt óráimon!

Sasvári Judit (Judit néni), sasvari.judit@nemethi-bp.sulinet.hu