Közzétételi kötelezettség

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a 23. §-ban írja elő a köznevelési intézmények közzétételi kötelezettségének tartalmát. A közzététel helye - a Korm. rendelet 24.§ szerint - a KIR tájékoztató rendszere.

Figyelem! Az országos kompetenciamérések és a NETFIT mérések jelentései a fenti első linken letölthető Közzétételi lista PDF dokumentumból elérhetőek az Oktatási Hivatal KIR szerveréről.

Nkt. 81.§ A középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók - a középfokú iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon, az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.